вівторок, 13 листопада 2018 р.

Компетентний вчитель
... Вчителі, є для учня найвищим зразком людської досконалості, який викликає благоговійний подив (М.Добролюбов)


Фахівці Міжнародної комісії Ради Європи визначають поняття КОМПЕТЕНТНОСТІ як здатність успішно задовольняти індивідуальні потреби і виконувати поставлені завдання.

Кожна компетентність побудована на комбінації взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії. 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. 

КОМПЕТЕНТНИЙ - визначається як "освічений, авторитетний в будь-якій галузі".


КОМПЕТЕНТНИЙ ВЧИТЕЛЬ


Учитель для школи - це те ж саме, що сонце для всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... (А.Дістєрвег)ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

сукупність знінь і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати необхідну інформацію.